Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ن نا نب نت نث نج نح نخ ند نذ نر نز نس نش نص نط نظ نع نغ نف نق نل نم نن نه نو ني نټ نپ نڅ نچ نړ نږ نژ نښ نک نګ نی نې
نا نا نائ ناا ناب نات ناج ناح ناخ ناد نار ناز ناس ناش ناص ناط ناظ ناع ناغ ناف ناق نال نام نان ناه ناو ناي ناِ ناټ ناپ ناځ ناڅ ناچ ناړ ناږ ناښ ناک ناګ ناڼ نای
[nāqābelebayān] (adj.m./f.) indescriрtible.
3. ناقابل عبور
[nāqābele'obúr] (adj.m./f.) infranchissable.
4. ناقابله
[nāqābéla] (adj.m./f.) inapte; incapable.
5. ناقد
[nāqéd] (n.m.) critique (m./f.).
6. ناقرار
[nāqarãr] (adj.m.) inquiet; mal à l'aise.
7. ناقراره
[nāqarārá] (adj.m./f.) agité; inquiet.
8. ناقراري
[nāqarārí] (n.f.) agitation (f.); inquiétude (f.).
9. ناقص
[nāqés] (adj.m.) 1. défectueux 2. incomplet.
10. ناقل
[nāqél] (n.m.) 1. transmetteur (m.) 2. émigrant (m.); émigré (m.).