Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ن نا نب نت نث نج نح نخ ند نذ نر نز نس نش نص نط نظ نع نغ نف نق نل نم نن نه نو ني نټ نپ نڅ نچ نړ نږ نژ نښ نک نګ نی نې
نر نر نرت نرخ نرس نرغ نرم نره نرو نرى نري نرپ نرښ نرک نرګ نری نرۍ
[nǝrgǝ́tay] (adj.m.) mince; fin.
3. نرګس
[nargés] (n.m.) narcisse (m.).
4. نرګسي
[nargəsí] (adj.m./f.) relatif à Narcisse (m.), narcissique.
5. نرګه
[nárga] (n.f.) choléra (m.); épidémie (f.).
6. نرګوسه
[nagósa] (n.f.) grenadier (m.).
7. نرګوسی
[nargósay] (n.m.) poire (f.).
8. نرګوړان
[nargūṛãn] (n.m.) carotte (f.).
9. نرګوښ
[nargóӽ] (n.m.) canne (f.) à pêche (f.).
10. نرګوښه
[nargóӽa] (n.f.) cf. نرګوښ.
11. نرګوښی
[nargóӽay] (n.m.) épuisette (f.).
12. نرګټه
[nǝrgǝṭá] (n.f.) garçon (m.) manqué.