Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ن نا نب نت نث نج نح نخ ند نذ نر نز نس نش نص نط نظ نع نغ نف نق نل نم نن نه نو ني نټ نپ نڅ نچ نړ نږ نژ نښ نک نګ نی نې
نر نر نرت نرخ نرس نرغ نرم نره نرو نرى نري نرپ نرښ نرک نرګ نری نرۍ
[nersarkúzay] (n.m.) verrat (m.).
3. نر کټا
[nǝrkaṭā́] (n.m.) bouc (m.).
4. نرتوب
[nǝrtób] (n.m.) 1. masculinité (f.) 2. vaillance (f.).
5. نرخ
[nǝrx] (n.m.) prix (m.). ◊ [nǝrx] (n.m.) norme (f.); loi (f.) populaire.
6. نرخنامه
[nәrxnāmá] (n.f.) liste (f.) des prix (m.pl.).
7. نرخي
[nǝrxí] (n.m.) législateur (m.) populaire.
8. نرس
[nars] (n.m.) infirmier (m.).
9. نرسنګ
[narséng] (n.m.) métier (m.) d'infirmière (f.).
10. نرسه
[narsá] (n.f.) infirmière (f.).
11. نرغون
[narǧǔn] (adj.m.) ancien, antique.
12. نرغوښ
[nǝrǧóӽ] (n.m.) canne (f.) à pêche (f.).
13. نرغټ
[nǝrǧáṭ] (n.m.) lynx (m.).
14. نرم
[nárәm] (adj.m.) souple; mou.
15. نرم زړی
[narmzǝ́ṛay] (adj.m.) compatissant.
16. نرمه
[nárma] (n.f.) lobe (m.) d'oreille (f.).
17. نرموالی
[narmwãlay] (n.f.) douceur (f.); mollesse (f.); souplesse (f.); tendresse (f.).
18. نرمول
[narmawᶕl] (v.t.comp.) adoucir; assouplir; ramollir.
19. نرمونه
[narmawǝ́na] (n.f.) cf. نرمونګ.
20. نرمونګ
[narmawáng] (n.m.) action (f.) d'adoucir / d'assouplir / de ramollir.