Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ن نا نب نت نث نج نح نخ ند نذ نر نز نس نش نص نط نظ نع نغ نف نق نل نم نن نه نو ني نټ نپ نڅ نچ نړ نږ نژ نښ نک نګ نی نې
نزا نزد نزل نزم نزه نزو نزړ
[nezã'] (n.f.) litige (m.); dispute (f.); querelle (f.); échauffourée (f.).
3. نزاهت
[nezāhát] (n.m.) propreté (f.); pureté (f.); chasteté (f.).
4. نزاکت
[nezākát] (n.m.) délicatesse (f.); élégance (f.); finesse (f.).
5. نزدو
[nazdó] (adj.m./f.) proche.
6. نزديکت
[nezdekát] (n.m.) proximité (f.); parenté (f.).
7. نزدې
[nezdé] (adj.m./f.) proche cf. نیژدې.
8. نزله
[nazlá] (n.f.) catarrhe (m.).
9. نزم
[názəm] (n.m.) pouls (m.) cf. نظم، نبض .
10. نزهت
[nazhát] (n.m.) pureté (f.); propreté (f.); chasteté (f.).
11. نزول
[nozúl] (n.m.) descente (f.).
12. نزولي
[nozulí] (adj.m./f.) descendant.
13. نزړه
[nazṛá] (n.m.) goudron (m.).