Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ن نا نب نت نث نج نح نخ ند نذ نر نز نس نش نص نط نظ نع نغ نف نق نل نم نن نه نو ني نټ نپ نڅ نچ نړ نږ نژ نښ نک نګ نی نې
نغا نغت نغد نغر نغل نغم نغن نغو نغړ نغښ
[nǧotãnd] (adj.m.) provocateur.
3. نغوتل
[nǧotǝ́l] (v.t.simple) provoquer.
4. نغوتنه
[nǧotǝ́na] (n.f.) 1. provocation (f.); écoute (f.).
5. نغوتنګ
[nǧotáng] (n.m.) 1. provocation (f.); écoute (f.).
6. نغوته
[nǧotǝ́] (n.f.) provocation (f.).
7. نغوتونکی
[nǧotúnkay] (adj./n.m.) provocateur (m.).
8. نغول
[nǧol] (n.m.) canalisation (f.); égout (f.).
9. نغومل
[nǧomǝ́l] (v.i.simple) glisser.
10. نغومېدل
[nǧomedǝ́l] (v.i.simple) glisser.
11. نغوړ
[nǧóṛ] (n.m.) amende (f.); dédommagement (m.). contravention (f.).
12. نغوږ ~
[nǧouwɀ ~] (rad.prés.) radical présent de نغوتل.
13. نغوږل
[ngwaẓǝ́l] (v.t.simple) écouter.
14. نغوږنه
[nǧwaẓǝ́na] (n.f.) écoute (f.).
15. نغوږونکی
[nǧwaẓúnkay] (n.m.) auditeur (m.).
16. نغوږېدل
[nǧwaẓedǝ́l] (v.i.simple) s'écouter.
17. نغوښ
[naǧóӽ] (n.m.) canne (f.) à pêche (f.).