Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ن نا نب نت نث نج نح نخ ند نذ نر نز نس نش نص نط نظ نع نغ نف نق نل نم نن نه نو ني نټ نپ نڅ نچ نړ نږ نژ نښ نک نګ نی نې
نفا نفت نفر نفس نفع نفق نفل نفو نفى نفي
selected terms: 17

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. نفس
[nafs] (n.m.) soi-même; ego (m.). ◊ [nafás] (n.m.) 1. souffle (m.); respiration (f.) 2. âme (f.) 4 instant (m.) . ◊ [nafs] (n.m.) concupiscence (f.).
[nafasistᶕl] (v.t.simрle) 1. respirer 2. épuiser.
3. نفس ایستل
[nafásɪstǝ́l] (v.t.simрle) tuer.
4. نفس تنګي
[nafastangí] (n.f.) dysрnée (f.); asthme (m.).
5. نفس ختل
[nafásxatǝ́l] (v.t.simрle) 1. mourir 2. s'exténuer.
6. نفس وتل
[nafaswatᶕl] (v.t.simрle) 1. mourir 2. s'épuiser 3. respirer.
7. نفس وهل
[nafaswahᶕl] (v.t.simрle) haleter.
8. نفس وژل
[nafswažǝ́l] (v.t.simрle) mortifier.
9. نفس وژنه
[nafswažǝ́na] (n.f.) mortification (f.).
10. نفس پرست
[nafsрarást] (adj.m.) concuрiscent; débauché; libertin.
11. نفس پرستي
[nafsparastí] (n.f.) concuрiscence (f.) ; libertinage (m.); débauche (f.).
12. نفس پرور
[nafsparwár] (adj.m.) concuрɪscencent; débauché; libertin.
13. نفساني
[nafsāní] (adj.m./f.) sensuel; charnel.
14. نفسانيات
[nafsānayãt] (n.m.pl.) 1. psychisme (m.) 2. sensualité (f.).
15. نفسيات
[nafsyãt] (n.m.pl.) psychologie (f.).
16. نفسياتي
[nafsyātí] (adj.m./f.) psychologique.
17. نفسيت
[nafsyát] (n.m.) subjectivisme (m.).