Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ن نا نب نت نث نج نح نخ ند نذ نر نز نس نش نص نط نظ نع نغ نف نق نل نم نن نه نو ني نټ نپ نڅ نچ نړ نږ نژ نښ نک نګ نی نې
نقا نقب نقد نقر نقش نقص نقض نقط نقل نقي
[naqãd] (n.m.) critique (f.).
3. نقادي
[naqadí] (n.f.) critique (f.).
4. نقاره
[nagqārá] (n.f.) timbale (f.).
5. نقاش
[naqãš] (n.m.) peintre (m./f.).
6. نقاشي
[naqāší] (n.f.) peinture (f.).
7. نقاشي کول
[naqāšikawᶕl] (v.t.comр.) peindre.
8. نقال
[naqãl] (n.m.) copieur (m.).
9. نقاله
[naqālá] (n.f.) rapporteur (m.), goniomètre (m./f.).
10. نقاهت
[naqāhát] (n.m.) convalescence (f.).
11. نقايص
[naqāyes] (n.m.pl.) défauts (m.pl.).
12. نقب
[naqb] (n.m.) sape (f.) ; terrier (m.).
13. نقب زن
[naqabzán] (n.m.) sapeur (m.).
14. نقد
[naqd] (adv.) comptant; cash; en espèces (f.pl.) cf.نغد. ◊ [naqd] (n.m.) critique (f.).
15. نقداً
[náqdán] (adv.) comptant; en espèces (f.pl.); cash.
16. نقدي
[naqdí] (adj.m./f.) au comptant.
17. نقرس
[neqrés] (n.m.) goutte (f.) (maladie (f.)).
18. نقره
[noqrá] (n.f.) argent (m.) (métal (m.)).
19. نقریي
[noqrayí] (adj.m./f.) relatif à l'argent (m.).
20. نقش
[naqš] (n.m.) 1. dessin (m.); plan (m.) 2. rôle (m.).