Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ن نا نب نت نث نج نح نخ ند نذ نر نز نس نش نص نط نظ نع نغ نف نق نل نم نن نه نو ني نټ نپ نڅ نچ نړ نږ نژ نښ نک نګ نی نې
نل نل نله نلک نلګ نلی نلۍ
[nalǧajawǝ́l] (n.f.) plomberie (f.).
3. نل غځوونکی
[nalǧajawúnkay] (n.m.) plombier (m.).
4. نل وزمه
[nalwãzma] (adj.m./f.) tubulaire.
5. نله
[nalá] (n.f.) urètre (m.).
6. نلکه
[nalká] (n.f.) 1. robinet (m.) 2. paille (f.) 3. pipette (f.).
7. نلګس
[nalgés] (n.m.) cf. نرګس.
8. نلی
[naláy] (n.m.) os (m.) fémoral / os (m.) huméral.
9. نلۍ
[nalǝ́y] (n.f.) 1. douille (f.) 2. embout (m.) 3. tuyau (m.).