Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ن نا نب نت نث نج نح نخ ند نذ نر نز نس نش نص نط نظ نع نغ نف نق نل نم نن نه نو ني نټ نپ نڅ نچ نړ نږ نژ نښ نک نګ نی نې
نم نما نمب نمت نمج نمد نمر نمز نمس نمل نمن نمو نمي نمڅ نمړ نمژ نمک
[nmazdigár] (n.m.) cf. مازیګر.
3. نمازل
[nmāzə́l] (v.t.simple) cf. نمانځل.
4. نمازي
[namāzí] (adj.m./f.) propre.
5. نمازيګر
[namāzigár] (n.m.) cf. مازدیګر.
6. نمازپښين
[namāzpӽín] (n.m.) après-midi (m./f.).
7. نماست
[nmãst] (adj.m.) couché.
8. نماستل
[nmastǝ́l] (v.i.simple) se coucher.
9. نماستی
[nmāstáy] (n.m.) coucher (m.).
10. نماستېدل
[nmāstedǝ́l] (v.i.simple) se coucher.
11. نماسختن
[nmāsxwǝtán] (n.m.) cf. ماسخوتن.
12. نماسپښين
[nmāspӽín] (n.m.) cf. ماسپېښین.
13. نماسپېښين
[nmāsрeӽín] (n.m.) après-midi (m./f.).
14. نماسښين
[nmāsín] (n.m.) après-midi (m./f.).
15. نمانځ ګذار
[nmānjgozãr] (adj.m.) qui fait ses prières (f.pl.).
16. نمانځل
[nmānjᶕl] (v.t.simple) célébrer; vénérer.
17. نمانځلنه
[nmānjlǝ́na] (n.f.) cf. نمانخنه.
18. نمانځلی
[nmãnjǝ́lay] (adj.m.) honoré; vénéré.
19. نمانځنه
[nmānjᶕna] (n.f.) célébration (f.).
20. نمانځنګ
[nmānjáng] (n.m.) cf. نمانځنه.