Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ن نا نب نت نث نج نح نخ ند نذ نر نز نس نش نص نط نظ نع نغ نف نق نل نم نن نه نو ني نټ نپ نڅ نچ نړ نږ نژ نښ نک نګ نی نې
نه نه نها نهر نهض نهم نهن نهه نهي نهې
selected terms: 120

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. نه
[na] (prép.) du; de la. ◊ [na] (n.m./adv.) non (m.). ◊ [nǝ] (adj.num.) neuf.
2. نه
[na] (prép.) du; de la. ◊ [na] (n.m./adv.) non (m.). ◊ [nǝ] (adj.num.) neuf.
3. نه انکارېدونکی
[naenkāredúnkay] (adj.m.) irréfutable.
4. نه انکارېدونکی
[naenkāredúnkay] (adj.m.) irréfutable.
5. نه بد لېدونکى
[nәbәdledúnkay] (adj.m.) inchangeable; invariable.
6. نه بد لېدونکى
[nәbәdledúnkay] (adj.m.) inchangeable; invariable.
7. نه بيدېدنه
[nǝbidedǝ́na] (n.f.) insomnie (f.).
8. نه بيدېدنه
[nǝbidedǝ́na] (n.f.) insomnie (f.).
9. نه توافق
[natawāfúq] (n.m.) divergence (f.).
10. نه توافق
[natawāfúq] (n.m.) divergence (f.).
11. نه تياري
[natayārí] (n.f.) imрréрaration (f.).
12. نه تياري
[natayārí] (n.f.) imрréрaration (f.).
13. نه تېرى
[nǝteráy] (n.m.) non-agression (f.).
14. نه تېرى
[nǝteráy] (n.m.) non-agression (f.).
15. نه جدا کېدونکی
[naǰodãkedúnkay] (adj.m.) inséрarable.
16. نه جدا کېدونکی
[naǰodãkedúnkay] (adj.m.) inséрarable.
17. نه حضور
[nǝhozúr] (n.m.) absence (f.).
18. نه حضور
[nǝhozúr] (n.m.) absence (f.).
19. نه ختمېدونکی
[naxátmedúnkay] (adj.m.) interminable.
20. نه ختمېدونکی
[naxátmedúnkay] (adj.m.) interminable.