Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ن نا نب نت نث نج نح نخ ند نذ نر نز نس نش نص نط نظ نع نغ نف نق نل نم نن نه نو ني نټ نپ نڅ نچ نړ نږ نژ نښ نک نګ نی نې
نړ نړا نړل نړو نړي نړګ نړۍ نړې
[naṛãnda] (n.m.) ruine (f.).
3. نړانده
[naṛãnda] (n.f.) ruine (f.).
4. نړاو
[naṛãw] (n.m.) unité (f.) de surface (f.) équivalente à 1000 mètres (m.pl.) carrées.
5. نړاکول
[naṛãkawǝ́l] (v.t.comр.) braire; blatérer.