Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ن نا نب نت نث نج نح نخ ند نذ نر نز نس نش نص نط نظ نع نغ نف نق نل نم نن نه نو ني نټ نپ نڅ نچ نړ نږ نژ نښ نک نګ نی نې
نګ نګا نګر نګه نګو نګي نګښ
[negā́r] (n.m.) dessin (m.).
3. نګاره
[negãra] (n.f.) amante (f.), aimée (f.).
4. نګاسه
[negāsá] (n.f.) chuchotement (m.).
5. نګاهبان
[negābãn] (n.m.) garde (m.); gardien (m.).
6. نګاهباني
[negāhbāní] (n.f.) gardiennage (m.).
7. نګر
[nagár] (n.m.) village (m.); bourg (m.).
8. نګران
[negarā́n] (adj./n.m.) 1. inquiet 2. surveillant (m.).
9. نګراني
[negarāní] (n.f.) 1. surveillance (f.) 2. inquiétude (f.).
10. نګه
[nagá] (adj.m./f.) cf. نږه.
11. نګهباني
[negahbāní] (n.f.) gardiennage (m.).
12. نګهت
[neghát] (n.m.) odeur (f.) agréable.
13. نګور
[ngor] (n.f.) bru (f.); belle-fille (f.) (épouse (f.) du fils).
14. نګوری
[ngóray] (adj./n.m.) aveugle (m.), non-voyant (m.).
15. نګوس
[ngós] (n.m.) photo (f.); image (f.).
16. نګولى
[ngólay] (n.m.) plat (m.) (nourriture (f.)); mets (m.).
17. نګون
[negún] (adj.m.) renversé; inversé.
18. نګوړى
[ngóṛay] (n.m.) concombre (m.).
19. نګوښ
[ngoӽ] (n.m.) boiterie (f.).
20. نګوښل
[ngoӽᶕl] (v.i.simple) boiter.