Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ه ه. ها هب هت هج هخ هد هذ هر هز هس هش هض هغ هف هل هم هن هو هى هي هټ هپ هځ هڅ هډ هړ هښ هک هګ هڼ هی هۍ هې
هش هشا هشت هشه هشګ
[hašãš] (n.m.) joyeux, gai.
3. هشتوالی
[haštwãlay] (n.m.) existence (f.).
4. هشه
[háša] (interj.) cri (m.) pour pour chasser un âne.
5. هشګوڼى
[hašgúṇay] (adj.m.) en colère (f.).