Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ه ه. ها هب هت هج هخ هد هذ هر هز هس هش هض هغ هف هل هم هن هو هى هي هټ هپ هځ هڅ هډ هړ هښ هک هګ هڼ هی هۍ هې
هېج هېد هېر هېل هېم هېن هېو هېپ هېځ هېڅ هېچ هېډ هېړ هېږ هېښ
[hendwāná] (n.f.) pastèque (f.).
3. هېنډه
[hénḍa] (n.f.) 1. entêtement (m.) 2. opposition (f.).
4. هېنګهار
[hengahãr] (n.m.) braiment (m.).
5. هېنګيار
[hengyãr] (n.m.) braiment (m.).