Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ټ ټا ټب ټخ ټر ټس ټغ ټل ټم ټن ټو ټي ټټ ټپ ټچ ټک ټګ ټی ټې
ټم ټما ټمب ټمن ټمو ټمټ ټمې
[ṭamṭilā] (n.f.) remue-ménage (m.); foule (f.).
3. ټماغه
[ṭamāǧá] (n.f.) casque (m.) d'officier (m.).
4. ټماټر
[ṭamāṭᶕr] (n.m.) tomate (f.).
5. ټمبار
[ṭambãr] (n.m.) entassement (m.); grande quantité (f.).
6. ټمباري
[ṭambārí] (n.f.) lamentation (f.).
7. ټمبل
[ṭambál] (adj./n.m.) paresseux; cancre
 (m.).
8. ټمبلي
[ṭambalí] (n.f.) paresse (f.); fainéantise (f.).
9. ټمبه
[ṭamba] (n.f.) madrier (m.).
10. ټمبوس
[ṭambǔs] (adj./n.m.) cancre (m./f.); fainéant (m.).
11. ټمبکه
[ṭambáka] (n.f.) niche (f.).
12. ټمن
[ṭamán] (adj.m.) têtu.
13. ټمول
[ṭamawǝ́l] (v.t.simple) faire aboyer.
14. ټمټمی
[ṭamṭamáy] (n.m.) échasse (f.).
15. ټمټی
[ṭamṭáy] (n.m.) nain (m.).
16. ټمټېری
[ṭamṭeráy] (n.m.) nain (m.).
17. ټمېدل
[ṭamedǝ́l] (v.i.simple) aboyer.