Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ټ ټا ټب ټخ ټر ټس ټغ ټل ټم ټن ټو ټي ټټ ټپ ټچ ټک ټګ ټی ټې
ټې ټېر ټېغ ټېل ټېم ټېن ټېټ ټېپ ټېک
2. ټېر
[ṭ(e,ay)r] (n.m.) pneu (m.).
3. ټېغ
[ṭeǧ] (n.m.) rot (m.); éructation (f.).
4. ټېغ سترګي
[ṭeǧstǝrgí] (n.f.) exophtalmie (f.).
5. ټېغ سترګی
[ṭeǧstə́rgay] (adj./n.m.) exophtalmique (m./f.).
6. ټېغ ټمبه
[ṭéǧṭamba] (adj.m./f.) constipé; préoccupé.
7. ټېغونه ايستل
[ṭeǧúnaistǝ́l] (v.t.simple) roter.
8. ټېغکی
[ṭeǧákay] (n.m.) cf. ټوغکی.
9. ټېغی
[ṭeǧáy] (n.m.) cf. ټوغکی.
10. ټېل
[ṭel] (n.m.) poussée (f.)
.
11. ټېل وهل
[ṭelwahᶕl] (v.t.comp.) pousser.
12. ټېلر
[ṭelár] (n.m.) remorque (f.).
13. ټېلماټېل
[ṭelmāṭel] (n.m.) remue-ménage (m.).
14. ټېله
[ṭelá] (n.f.) digue (f.). ◊ [ṭelá] (n.f.) remorque (f.). ◊ [ṭelá] (n.f.) poussée (f.).
15. ټېله ورکول
[ṭeláwarkawǝ́l] (v.t.simple) pousser.
16. ټېلي کامونيکېشن
[ṭelikamūnikéšan] (n.m.) télécommunication (f.).
17. ټېلیا
[ṭelyã] (n.m.) palefrenier (m.), valet (m.) d'écurie (f.).
18. ټېم
[tem] (n.m.) bidon (m.).
19. ټېنس
[ṭenés] (n.m.) tennis (m.).
20. ټېټانوس
[ṭeṭānós] (n.m.) tétanos (m.).