Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
پ پا پت پج پخ پد پذ پر پز پس پش پط پغ پل پم پن په پو پي پټ پپ پڅ پچ پډ پړ پږ پژ پښ پک پګ پڼ پی پۍ پې
پت پت پتا پتخ پتر پتل پتم پتن پته پتو پتي پتچ پتړ پتک پتڼ پتۍ پتې
[patarkãṇay] (n.m.) gravier (m.).
3. پترکي
[atǝ́rki] (n.m.pl.) raclures (f.pl.). ◊ [patrakáy] (n.m.) croûte (f.).
4. پتری
[рatráy] (n.m.) lame (f.) métallique très fine.