Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
پ پا پت پج پخ پد پذ پر پز پس پش پط پغ پل پم پن په پو پي پټ پپ پڅ پچ پډ پړ پږ پژ پښ پک پګ پڼ پی پۍ پې
پخ پخت پخر پخس پخش پخل پخن پخه پخو پخپ پخړ پخښ پخک پخڼ پخی پخې
[pǝxlã] (adj.m./f.) cf. پخولا.
3. پخلاتوب
[pǝxlātób] (n.m.) réconciliation (f.).
4. پخلاوالی
[pǝxlāwãlay] (n.m.) cf. پخلاتوب.
5. پخلاوی
[pǝxlãway] (n.m.) action (f.) de cuisinier.
6. پخلاينه
[pǝxlāyǝ́na] (n.f.) réconciliation (f.).
7. پخلاکوونکی
[pǝxlākawǔnkay] (adj./n.m.) réconciliateur (m.).
8. پخلن
[paxlán] (n.m.) cuisson (f.).
9. پخلنځى
[paxlanjáy] (n.m.) cuisine (f.) (lieu (m.)).
10. پخلی
[paxláy] (n.m.) cuisine (f.) (action (f.) de cuisiner). ◊ [рaxláy] (n.m.) confirmation (f.).
11. پخلی کول
[рaxláykawǝ́l] (v.t.simple) cuisiner. ◊ [рaxlaykawǝ́l] (v.t.simple) confirmer.