Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
پ پا پت پج پخ پد پذ پر پز پس پش پط پغ پل پم پن په پو پي پټ پپ پڅ پچ پډ پړ پږ پژ پښ پک پګ پڼ پی پۍ پې
پدر پدل پدم پدو پدي
[рadarkardá] (adj.m./f.) noble.
3. پدري
[padarí] (adj.m./f.) paternel.
4. پدل
[pádәl] (n.m.) 1. effet (m.) 2. intelligence (f.) 3. conscience (f.).
5. پدل ماتېدل
[рadǝ́mātedǝ́l] (v.t.comp.) ne plus avoir d'effet (m.).
6. پدمانۍ
[padmānǝ́y] (n.f.) très belle femme (f.).
7. پدول
[padúl] (n.m.) mouchard (m.) (fam.).
8. پدولي
[padulí] (n.f.) mouchardise (f.) (fam.).
9. پديده
[padidá] (n.f.) phénomène (m.).