Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
پ پا پت پج پخ پد پذ پر پز پس پش پط پغ پل پم پن په پو پي پټ پپ پڅ پچ پډ پړ پږ پژ پښ پک پګ پڼ پی پۍ پې
پر پر پرا پرب پرت پرح پرخ پرد پرز پرس پرش پرض پرغ پرل پرم پرن پره پرو پري پرپ پرځ پرڅ پرچ پرړ پرښ پرک پرګ پرڼ پری پرۍ پرې
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. پرش
[parš] (n.m.) cf. فرش. ◊ [рarš] (n.m.) tabassage (m.). ◊ [рraš] (n.m.) digue (f.).
[pәršã] (adv.) en arrière (m.).
3. پرشاتګی
[pǝršātágay] (adj./n.m.) réactionnaire (m./f.); rétrograde (m./f.).
4. پرشمی
[paršamáy] (n.m.) cf. پېشلمی.
5. پرشکال
[paršakãl] (n.m.) cf. پشکال.
6. پرشی
[paršáy] (n.m.) seuil (m.) (porte (f.)).
7. پرشېدل
[prašedǝ́l] (v.i.simple) éternuer.