Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
پ پا پت پج پخ پد پذ پر پز پس پش پط پغ پل پم پن په پو پي پټ پپ پڅ پچ پډ پړ پږ پژ پښ پک پګ پڼ پی پۍ پې
پز پزغ پزه پزو پزي پزړ پزښ پزی پزې
[pazǧamáy] (n.m.) sorte (f.) de bijou (m.) de nez (m.).
3. پزه
[páza] (n.f.) nez (m.) cf. پوزه.
4. پزه دې پرې شه
[рázadeрréša] (loc.excl.) honte (f.) à toi !
5. پزه پرې کېدل
[рazaрrekedǝ́l] (v.t.simple) se déshonorer, être déshonoré.
6. پزول
[pazawə́l] (v.t.simple) forniquer (fam.). ◊ [рazawǝ́l] (v.t.simрle) faire рeur; effrayer.
7. پزولی
[pazawǝ́lay] (adj.m.) forniqué (fam.). ◊ [рazawǝ́lay] (adj.m.) effrayé.
8. پزوهل
[pazwahǝ́l] (v.t.comp.) pratiquer une saignée.
9. پزوهنه
[pazwahǝ́na] (n.f.) saignée (f.).
10. پزوونکی
[pazawǔnkay] (n.m.) fornicateur (m.) (fam.).
11. پزي
[рazí] (n.f.) corрulence (f.); grosseur (f.).
12. پزيده
[pazedǝ́l] (n.m.) ébullition (f.).
13. پزړی
[рǝzṛáy] (n.m.) note (f.); pense-bête (m.).
14. پزښکری
[pazӽkáray] (n.m.) rhinocéros (m.).
15. پزی
[pázay] (n.m.) odeur (f.).
16. پزېدل
[pazedǝ́l] (v.i.simple) 1. bouillir 2. se blesser.