Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
پ پا پت پج پخ پد پذ پر پز پس پش پط پغ پل پم پن په پو پي پټ پپ پڅ پچ پډ پړ پږ پژ پښ پک پګ پڼ پی پۍ پې
پل پل پلا پلت پلخ پلر پلز پلس پلغ پلم پلن پله پلو پلي پلټ پلپ پلڅ پلچ پلډ پلک پلګ پلی پلۍ پلې
[plātín] (n.m.) platine (m.).
3. پلار
[plār] (n.m.) père (m.); papa (m.).
4. پلار سالار
[рlãrsālãr] (n.m.) patriarche (m.).
5. پلار سلاري
[рlārsālārí] (n.f.) patriarcat (m.).
6. پلار وژنه
[рlārwažǝ́na] (n.f.) parricide (m.).
7. پلار وژونکی
[рlārwažúnkay] (adj./n.m.) parricide (m./f.).
8. پلارتوب
[plārtób] (n.m.) paternité (f.).
9. پلارخېل
[plārxél] (n.m.) agnat (m.).
10. پلارمړی
[plārmǝ́ṛay] (n.m.) orphelin (m.).
11. پلارنى
[plāranáy] (adj.m.) paternel.
12. پلارنيکه
[plārniká] (n.m.) ancêtres (m.pl.).
13. پلارنۍ
[plāranǝ́y] (n.f.) agnat (m.).
14. پلاروالی
[plārwãlay] (n.m.) paternité (f.).
15. پلارواکي
[plārwākí] (n.f.) patriarcat (m.).
16. پلارولي
[рlārwalí] (n.f.) paternité (f.).
17. پلارګلوي
[plārgalwí] (n.f.) paternité (f.).
18. پلارګنۍ
[plārganᶕy] (n.f.) parents (m.pl.) paternels.
19. پلاز
[plāz] (n.m.) trône (m.).
20. پلازمېنه
[plāzména] (n.f.) capitale (f.).