Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
پ پا پت پج پخ پد پذ پر پز پس پش پط پغ پل پم پن په پو پي پټ پپ پڅ پچ پډ پړ پږ پژ پښ پک پګ پڼ پی پۍ پې
پل پل پلا پلت پلخ پلر پلز پلس پلغ پلم پلن پله پلو پلي پلټ پلپ پلڅ پلچ پلډ پلک پلګ پلی پلۍ پلې
selected terms: 15

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. پلن
[plan] (adj.m.) large; étendu; plat. ◊ [рalán] (n.m.) рiéton (m.).
[plantánay] (n.m.) gland (m.).
3. پلن سری
[рlansáray] (n.m.) pelle (f.).
4. پلن ګوټی
[plangwáṭay] (adj.m.) obtus (angle (m.)).
5. پلنتوب
[plantób] (n.m.) largeur (f.); étendue (f.).
6. پلنتيا
[plantyã] (n.m.) cf. پلنتوب.
7. پلندر
[plandár] (n.m.) beau-père (m.) (époux (m.) de la mère).
8. پلندکی
[рlandkáy] (n.m.) rouleau (m.) de pâtissier (m.).
9. پلندۍ
[рlandǝ́y] (n.f.) marécage (m.). ◊ [рlandǝ́y] (n.f.) triche (f.); fourberie (f.); escroquerie (f.).
10. پلنغوږی
[plənǧwaẓay] (n.m.) éléphant (m.).
11. پلنوالی
[planwãlay] (n.m.) largeur (f.); lé (m.); laize (f.); ampleur (f.).
12. پلنول
[plәnawᶕl] (v.t.comp.) aplanir; étaler.
13. پلنډه
[рlánḍa] (n.f.) cf. پنډه.
14. پلنډي
[planḍí] (n.m.) porteur (m.); portefaix (m.).
15. پلنېدل
[plәnedᶕl] (v.i.comp.) s'aplanir, s'étaler.