Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
پ پا پت پج پخ پد پذ پر پز پس پش پط پغ پل پم پن په پو پي پټ پپ پڅ پچ پډ پړ پږ پژ پښ پک پګ پڼ پی پۍ پې
پل پل پلا پلت پلخ پلر پلز پلس پلغ پلم پلن پله پلو پلي پلټ پلپ پلڅ پلچ پلډ پلک پلګ پلی پلۍ پلې
[palaṭman] (adj.m.) inquiet; agité.
3. پلټن
[palṭán] (n.m.) régiment (m.); troupe (f.).
4. پلټندی
[рǝlaṭǝ́nday] (n.f.) inquiétude (f.).
5. پلټنه
[palaṭᶕna] (n.f.) recherche (f.); investigation (f.); inspection (f.).
6. پلټني
[palṭání] (n.m.) soldat (m.); militaire (m.).
7. پلټون
[p(ǝ)laṭún] (n.m.) recherche (f.).
8. پلټونکى
[pǝlaṭúnkay] (n.m.) chercheur (m.); inspecteur (m.); investigateur (m.).
9. پلټپلی
[рalṭaрǝ́lay] (adj.m.) castré.