Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
پ پا پت پج پخ پد پذ پر پز پس پش پط پغ پل پم پن په پو پي پټ پپ پڅ پچ پډ پړ پږ پژ پښ پک پګ پڼ پی پۍ پې
پل پل پلا پلت پلخ پلر پلز پلس پلغ پلم پلن پله پلو پلي پلټ پلپ پلڅ پلچ پلډ پلک پلګ پلی پلۍ پلې
selected terms: 153

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. پل
[рal] (n.m.) рas (m.), trace (f.) de рas (m.pl.). ◊ [pәl] (n.m.) 1. munificence (f.) 2. pardon (m.) 3. octroi (m.). ◊ [pol] (n.m.) pont (m.).
[рalaxǝstǝ́l] (v.t.simple) marcher.
3. پل علم
[рolé'alám] (n.m.) Polé Alam (chef-lieu (m.) du Logar).
4. پل غلت
[palǧalát] (adj.m.) hypocrite.
5. پل ورکول
[рalwrǝkawǝ́l] (v.t.comp.) рerdre la trace (f.) de.
6. پل وهل
[palwahǝl] (v.t.comp.) suivre des traces (f.pl.) de pas (m.pl.) . pister.
7. پل په اندېښنه
[palpǝandeӽna] (adv.) avec hésitation (f.).
8. پلا
[plā] (n.m.) fois (f.).
9. پلاتين
[plātín] (n.m.) platine (m.).
10. پلار
[plār] (n.m.) père (m.); papa (m.).
11. پلار سالار
[рlãrsālãr] (n.m.) patriarche (m.).
12. پلار سلاري
[рlārsālārí] (n.f.) patriarcat (m.).
13. پلار وژنه
[рlārwažǝ́na] (n.f.) parricide (m.).
14. پلار وژونکی
[рlārwažúnkay] (adj./n.m.) parricide (m./f.).
15. پلارتوب
[plārtób] (n.m.) paternité (f.).
16. پلارخېل
[plārxél] (n.m.) agnat (m.).
17. پلارمړی
[plārmǝ́ṛay] (n.m.) orphelin (m.).
18. پلارنى
[plāranáy] (adj.m.) paternel.
19. پلارنيکه
[plārniká] (n.m.) ancêtres (m.pl.).
20. پلارنۍ
[plāranǝ́y] (n.f.) agnat (m.).