Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
پ پا پت پج پخ پد پذ پر پز پس پش پط پغ پل پم پن په پو پي پټ پپ پڅ پچ پډ پړ پږ پژ پښ پک پګ پڼ پی پۍ پې
پم پمب پمد پمف پمل پمن پمپ
[pambá] (n.f.) miette (f.).
3. پمبی
[pambáy] (n.m.) tige (f.) de certaines plantes (f.pl.) séparées de leur grains (m.pl.).
4. پمدانه
[pumdāná] (n.f.) graine (f.) de coton (m.).
5. پمفليټ
[pamfleṭ] (n.m.) pamphlet (m.).
6. پمل
[pamǝ́l] (n.m.) arpenter; mesurer.
7. پمن
[pamán] (adj.m.) galeux.
8. پمن کوړ
[pamankóṛ] (adj.m.) galeux.
9. پمن کوړن
[pamankūṛan] (adj.m.) galeux; misérable; indigent.
10. پمنتوب
[pamantób] (n.m.) gale (f.).
11. پمنتيا
[pamantyã] (n.f.) gale (f.).
12. پمنوالی
[pamanwãlay] (n.m.) gale (f.).
13. پمنول
[pamanawə́l] (v.t.comp.) rendre galeux / misérable.
14. پمنکی
[pamánkay] (adj.m.) galeux.
15. پمنېدل
[pamanedǝ́l] (v.i.comp.) 1. attraper la gale 2. s'appauvrir.
16. پمپ
[pamp] (n.m.) pompe (f.).
17. پمپول
[pampawə́l] (v.t.comp.) pomper.