Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
پ پا پت پج پخ پد پذ پر پز پس پش پط پغ پل پم پن په پو پي پټ پپ پڅ پچ پډ پړ پږ پژ پښ پک پګ پڼ پی پۍ پې
پن پنا پنب پنج پند پنر پنس پنو پني پنځ پنڅ پنچ پنډ پنګ
[pančarawə́l] (v.t.comp.) crever.
3. پنچري
[рančarí] (n.f.) crevaison (f.)
4. پنچرېدل
[рančaredǝ́l] (v.i.comp.) se crever.
5. پنچرېدنه
[pančaredǝ́na] (n.f.) fait (m.) de crever.