Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
پ پا پت پج پخ پد پذ پر پز پس پش پط پغ پل پم پن په پو پي پټ پپ پڅ پچ پډ پړ پږ پژ پښ پک پګ پڼ پی پۍ پې
پيا پيت پيخ پيد پير پيز پيس پيش پيغ پيل پيم پين پيو پيپ پيڅ پيډ پيک پيې
[pišt] (interj.) cri (m.) pour chasser un chat.
3. پيشته مغز
[pištamáǧz] (n.m.) pistache (f.).
4. پيشتول
[pištwál] (n.m.) plafond (m.).
5. پيشنګوړی
[pešangǔṛay] (n.m.) chaton (m.).
6. پيشو
[pišó] (n.f.) chatte (f.).
7. پيشو پړانګ
[рišoрṛãng] (n.m.) coyote (m.).
8. پيشوبازي
[pišobāzí] (n.f.) flatterie (f.).
9. پيشوخوټ
[рišoxwǝ́ṭ] (n.m.) 1. lichen (m.) 2. gomme (f.).
10. پيشونګورى
[pišungúray] (n.m.) chaton. (m.) cf. پشنګورى.
11. پيشونګړی
[pišóngǝ́ṛay] (n.m.) chaton (m.).
12. پيشکنډی
[pišk(a,o)nḍáy] (n.m.) chaton (m.).
13. پيشې
[рíše] (interj.) cri (m.) pour éloigner un chat. ◊ [рíše] (n.f.рl.) pipi (m.) langage (m.) d'enfant (m./f.).