Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
پ پا پت پج پخ پد پذ پر پز پس پش پط پغ پل پم پن په پو پي پټ پپ پڅ پچ پډ پړ پږ پژ پښ پک پګ پڼ پی پۍ پې
پټ پټ پټا پټخ پټر پټل پټم پټن پټه پټو پټپ پټک پټګ پټڼ پټی پټۍ پټې
[paṭaxwãlay] (n.m.) dureté (f.).
3. پټخولی
[pǝṭxúlai] (adj.m.) taciturne.
4. پټخېدل
[paṭaxedǝ́l] (v.i.comp.) durcir (légume (m.), fruit (m.)).
5. پټخېدنه
[paṭaxedǝ́na] (n.f.) durcissement (m.).