Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
پ پا پت پج پخ پد پذ پر پز پس پش پط پغ پل پم پن په پو پي پټ پپ پڅ پچ پډ پړ پږ پژ پښ پک پګ پڼ پی پۍ پې
پټ پټ پټا پټخ پټر پټل پټم پټن پټه پټو پټپ پټک پټګ پټڼ پټی پټۍ پټې
selected terms: 12

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. پټو
[paṭú] (n.m.) sorte (f.) de châle (m.) en laine (f.); couverture (f.).
[paṭwãr] (n.m.) géomètre (m./f.).
3. پټواری
[paṭwãray] (n.m.) géomètre (m./f.).
4. پټوخ
[рaṭúx] (adj.m.) épais.
5. پټوسکی
[paṭǔskay] (n.m.) malle (f.).
6. پټول
[pәṭawᶕl] (v.t.comp.) cacher; dissimuler; occulter; voler.
7. پټون
[paṭǔn] (n.m.) 1. tranchée (f.) 2. guet-apens (m.).
8. پټونه
[pǝṭawǝ́na] (n.f.) cf. پټونګ.
9. پټونګ
[pǝṭawáng] (n.m.) action (f.) de cacher / de dissimuler / de voler / de couvrir.
10. پټوه
[paṭwá] (n.f.) collier (m.).
11. پټوونی
[рǝṭawúnay] (n.m.) sorte (f.) de châle (m.) pour homme.
12. پټوکى
[paṭúkay] (n.m.) peau (f.); derme (m.); écorce (f.).