Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
پ پا پت پج پخ پد پذ پر پز پس پش پط پغ پل پم پن په پو پي پټ پپ پڅ پچ پډ پړ پږ پژ پښ پک پګ پڼ پی پۍ پې
پڅ پڅ پڅا پڅت پڅو پڅې
[рǝcžǝ́bay] (adj.m.) qui n'est рas éloquent.
3. پڅاڼی
[pcãṇay] (n.m.) miette (f.).
4. پڅتوب
[pǝctób] (n.m.) émoussement (m.).
5. پڅتيا
[pǝctyã] (n.m.) cf. بڅتوب.
6. پڅوالى
[pәcwãlay] (n.m.) émoussement (m.).
7. پڅول
[pәcawᶕl] (v.t.comp.) émousser.
8. پڅونه
[pacawǝ́na] (n.f.) fait (m.) d'émousser.
9. پڅونګ
[pacawáng] (n.m.) action (f.) d'émousser.
10. پڅېدل
[pәcedᶕl] (v.i.comp.) s'émousser.
11. پڅېدنه
[pacedǝ́na] (n.f.) émoussement (m.).
12. پڅېدنګ
[pǝcedáng] (n.m.) émoussement (m.).