Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
پ پا پت پج پخ پد پذ پر پز پس پش پط پغ پل پم پن په پو پي پټ پپ پڅ پچ پډ پړ پږ پژ پښ پک پګ پڼ پی پۍ پې
پړ پړ پړا پړت پړد پړس پړش پړغ پړق پړم پړن پړه پړو پړى پړي پړپ پړچ پړک پړګ پړی پړې
[pṛāx] (adj.m.) plat; aplati.
3. پړان پس
[pṛãnpas] (n.m.) pichenette (f.).
4. پړانګ
[pṛāng] (n.m.) léopard (m.); tigre (m.).
5. پړانګ پيش
[pṛāngpíš] (n.m.) coyote (m.).
6. پړانګې بړانګې
[bṛãngebṛā́́nge] (adj.m./adv.) en lambeaux (m.pl.).
7. پړاو
[paṛãw] (n.m.) 1. étape (f.); station (f.); halte (f.) 2. limite (f.) 3. unité (f.) de distance (f.) équivalente à 4800 mètres (m.pl.).
8. پړاپه
[pṛãpa] (n.f.) palombe (f.).
9. پړاکی
[pṛākáy] (adj.m.) grincheux; intolérant.