Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
پ پا پت پج پخ پد پذ پر پز پس پش پط پغ پل پم پن په پو پي پټ پپ پڅ پچ پډ پړ پږ پژ پښ پک پګ پڼ پی پۍ پې
پړ پړ پړا پړت پړد پړس پړش پړغ پړق پړم پړن پړه پړو پړى پړي پړپ پړچ پړک پړګ پړی پړې
selected terms: 9

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. پړک
[pṛak] (n.m.) 1. claque (f.) 2. éclat (m.); brillance (f.) ; éclair (m.). ◊ [рṛák] (n.m.) 1. groupe (m.) d'une dizaine de personnes (f.pl.) 2. troupeau (m.).
[pṛakã] (n.f.) éclat (m.); scintillement (m.); brillance (f.).
3. پړکمشر
[paṛkmǝ́xšr] (n.m.) sergent (m.).
4. پړکه
[рaṛká] (n.f.) piège (m.).
5. پړکهار
[pṛakahãr] (n.m.) claquement (m.).
6. پړکول
[рǝṛkawǝ́l] (v.t.comp.) cf. پړول.
7. پړکی
[paṛkáy] (n.m.) jambe (f.).
8. پړکی تړ
[paṛkaytáṛ] (n.m.) mastic (m.).
9. پړکېدل
[рǝ́ṛkedǝ́l] (v.i.comр.) être vaincu; être blâmé. ◊ [рṛǝkdǝ́l] (v.i.simple) briller; étinceler, scintiller.