Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
پ پا پت پج پخ پد پذ پر پز پس پش پط پغ پل پم پن په پو پي پټ پپ پڅ پچ پډ پړ پږ پژ پښ پک پګ پڼ پی پۍ پې
پښ پښا پښب پښت پښل پښم پښن پښه پښو پښک پښۍ پښې
[рӽeɪstǝ́l] (v.t.simple) déguerpir.
3. پښې خرل
[рӽexǝrǝ́l] (v.t.simple) se regimber; se rebiffer.
4. پښې سپکول
[рӽesрǝ́kawǝ́l] (v.t.comp.) se sauver; déguerpir.
5. پښې لوڅی
[paӽélǔcay] (adj.m.) pieds-nus.
6. پښې نيول
[рӽenɪwǝ́l] (v.t.simple) supplier; adjurer.
7. پښې وهل
[рӽewahǝ́l] (v.t.simple) nuire.
8. پښې يبلى
[pӽeyáblay] (adj.m./f.) pieds-nus.
9. پښې کلکول
[рӽeklakawǝ́l] (v.t.comp.) résister.
10. پښېله
[pӽéla] (n.f.) rime (f.).
11. پښېلۍ
[рӽelǝ́y] (n.f.) bijou (m.) que l'on porte à la cheville.
12. پښېمانتوب
[paӽemāntób] (n.m.) remords (m.), regret (m.); repentir (m.).
13. پښېمانتيا
[рӽemántyã] (n.f.) remords (m.); regret (m.); repentir (m.).
14. پښېمانه
[pӽemãna] (adj.m./f.) repenti, repentant.
15. پښېمانه کول
[pӽemanǝkawǝ́l] (v.t.comp.) se repentir.
16. پښېمانه کېدل
[pӽemānakedᶕl] (v.i.comp.) se repentir; regretter.
17. پښېمانول
[paӽemānawə́l] (v.t.comp.) repentir; dissuader.
18. پښېماني
[pӽemāní] (n.f.) remords (m.); repentir (m.).