Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
پ پا پت پج پخ پد پذ پر پز پس پش پط پغ پل پم پن په پو پي پټ پپ پڅ پچ پډ پړ پږ پژ پښ پک پګ پڼ پی پۍ پې
پې پېب پېت پېج پېخ پېد پېر پېز پېس پېش پېغ پېل پېم پېن پېو پېي پېټ پېځ پېڅ پېچ پېړ پېږ پېژ پېښ پېک پېڼ
[peǰãw] (adj.m.) propre; nettoyé.
3. پېجاوول
[peǰāwawə́l] (v.t.comp.) nettoyer.
4. پېجاوونه
[pejāwawǝ́na] (n.f.) nettoyage (m.).
5. پېجاوېدل
[pejāwedǝ́l] (v.i.comp.) être nettoyé.
6. پېجاوېدنګ
[pejāwedáng] (n.m.) nettoyage (m.).
7. پېجرۍ
[peǰrǝ́y] (n.f.) garrot (m.).