Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
پ پا پت پج پخ پد پذ پر پز پس پش پط پغ پل پم پن په پو پي پټ پپ پڅ پچ پډ پړ پږ پژ پښ پک پګ پڼ پی پۍ پې
پې پېب پېت پېج پېخ پېد پېر پېز پېس پېش پېغ پېل پېم پېن پېو پېي پېټ پېځ پېڅ پېچ پېړ پېږ پېژ پېښ پېک پېڼ
[pešāháng] (adj.m.) pionnier.
3. پېش بند
[pešbánd] (n.m.) tablier (m.).
4. پېش بين
[pešbín] (adj.m.) prévoyant.
5. پېش بيني
[pešbiní] (n.f.) prévoyance (f.); prévision (f.).
6. پېش خدمت
[pešxedmát] (n.m.) serviteur (m.); domestique (m./f.).
7. پېش قدمي
[pešqadmí] (n.f.) action (f.) de prendre une initiative.
8. پېشاب
[pešãb] (n.m.) urine (f.).
9. پېشانه
[рešāná] (n.f.) débarras (m.); dépôt (m.).
10. پېشاړه
[pešãṛa] (n.f.) dérision (f.); moquerie (f.); raillerie (f.).
11. پېشاک
[рešãk] (n.m.) gale (f.).
12. پېشدار
[рešdãr] (n.m.) éclaireur (m.).
13. پېشدستي
[рešdastí] (n.f.) anticipation (f.).
14. پېشرفت
[pešraft] (n.m.) progrès (m).
15. پېشرو
[pešráw] (n.m.) menace (f.).
16. پېشروي
[pešrawí] (n.f.) avancement (m.).
17. پېشقاب
[pešqãb] (n.m.) assiette (f.).
18. پېشقبضه
[pešqábza] (n.f.) dague (f.); poignard (m.).
19. پېشقدم
[peškadám] (adj.m.) avant-gardiste.
20. پېشقراول
[рešqarāwə́l] (n.m.) рoste (m.) avancé.