Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
څ څا څب څخ څر څز څغ څل څم څن څه څو څي څټ څپ څځ څڅ څچ څړ څښ څک څګ څڼ څی څې
څه څه
[cárāz] (adv.) comment ?
3. څه رنګه
[cəránga] (adv.) comment ?
4. څه شی
[cəšay] (рron.interr.) quoi ?
5. څه له
[cᶕla] (adv./conj.) pourquoi ?
6. څه نا څه
[cᶕnācᶕ] (prép.) environ; à peu près.
7. څه نه څه
[cǝ́nacǝ́] (adv.) à peu près; environ.
8. څه وخت
[cᶕwaxt] (adv.) quand.
9. څه ډول
[cǝḍáwl] (adv.) comment ?