Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
څ څا څب څخ څر څز څغ څل څم څن څه څو څي څټ څپ څځ څڅ څچ څړ څښ څک څګ څڼ څی څې
څښ څښا څښت څښل څښو څښڅ څښک څښی څښې
[cӽāk] (n.m.) boisson (f.).
3. څښتن
[caӽtán] (n.m.) 1. propriétaire (m./f.); seigneur (m.) 2. mari (m.).
4. څښتنتوب
[caӽtantób] (n.m.) qualité (f.) de propriétaire (m./f.).
5. څښتنولي
[caӽtanwalí] (n.f.) cf. څښتنتوب.
6. څښتول
[cǝẍláwǝ́l] (v.t.comp.) cf. تښتول.
7. څښتېدلی
[cǝӽtedǝ́lay] (adj.m.) évadé, fuyard, fugitif.
8. څښل
[cӽәl] (v.t.simple) boire.
9. څښول
[cǝӽawǝ́l] (v.t.simple) traîner.
10. څښڅوری
[cǝӽcúray] (n.m.) assette (f.), asseau (m.).
11. څښکو
[caӽkú] (n.m.) cf. څاښکو.
12. څښکورى
[caӽkúray] (n.m.) bec (m.) de théière (f.).
13. څښکوړی
[cǝӽkoṛáy] (n.m.) cuir (m.) tanné.
14. څښی
[cӽay] (n.m..) veau (m.).
15. څښېدل
[cǝӽedǝ́l] (v.t.simple) se traîner.