Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
چم چن چه چو چي چڼ چی چې
چو چو~ چوا چوب چوت چوخ چود چور چوز چوس چوش چوغ چوف چول چوم چون چوه چوو چوټ چوپ چوچ چوړ چوښ چوک چوڼ
[čuрwãlay] (n.m.) silence (m.).
3. چوپال
[čoрãl] (n.m.) quartier (m.) d'été (m.).
4. چوپتوب
[čuptób] (n.m.) silence (m.).
5. چوپتيا
[čuptyā] (n.f.) silence (m.).
6. چوپر
[čupár] (adj.m./f.) tacheté.
7. چوپنه
[čupǝ́na] (n.f.) suçage (m.).
8. چوپه چوپيا
[čúpačupyā] (n.f.) calme (m.) absolu.
9. چوپول
[čūpawə́l] (v.t.comр.) faire taire.
10. چوپړ
[čopáṛ] (n.m.) service (m.); corvée (f.).
11. چوپړن
[čoрṛãn] (adj.m.) bas; abject; mesquin; méprisable.
12. چوپړه
[čoрṛá] (n.f.) vieille chaussure (f.).
13. چوپړی
[copṛáy] (n.m.) domestique (m./f.); valet (m.).
14. چوپړۍ
[čuрṛǝ́y] (n.f.) algue (f.).
15. چوپڼۍ
[čūpaṇǝ́y] (n.f.) bonbon (m.); chocolat (m.).
16. چوپېدل
[čupedǝ́l] (v.i.comp.) se taire.