Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
چم چن چه چو چي چڼ چی چې
چی چی چیت چیخ چیس چیش چیغ چیل چین چیچ چیژ چیڼ
[čayešǝ́y] (n.f.) bouilloire (f.).
3. چی دمۍ
[čaydamə́y] (n.f.) théière (f.).
4. چیت و جمبول
[čitawčamból] (adj.m.) cabossé.
5. چیخول
[čixawǝ́l] (v.t.comр.) entraîner; accélérer.
6. چیستکی
[čistakáy] (n.m.) liquide (m.).
7. چیشتی
[číštay] (n.m.) région (f.) lombaire.
8. چیغل
[čiǧǝ́l] (v.t.simрle) crier.
9. چیله
[čayla] (n.f.) enclos (m.), balustre (m.); treille (f.).
10. چیلو
[čiló] (n.m.) violon (m.); violoncelle (f.).
11. چینایی
[čināyáy] (adj.m.) chinois.
12. چیندخ
[čindǝ́x] (n.m.) grenouille (f.).
13. چینګ
[čing] (adj.m.) qui grimace.
14. چیچه
[čičá] (n.f.) cf. چېرته.
15. چیژګی
[čiẑgáy] (n.m.) hérisson (m.).
16. چیڼۍ
[čiṇǝ́y] (n.f.) burin (m.).