Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ډ ډا ډب ډت ډر ډز ډس ډغ ډل ډم ډن ډه ډو ډي ډپ ډچ ډډ ډړ ډک ډګ ډی ډۍ ډې
ډوب ډور ډوز ډوغ ډول ډوم ډون ډوه ډوو ډوپ ډوډ ډوړ ډوک ډوګ ډوی
selected terms: 13

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. ډول
[ḍawl] (n.m.) genre (m.); sorte (f.); type (m.); variété (f.). ◊ [ḍawl] (n.m.) ornement (m.); embellissement (m.). ◊ [ḍol] (n.m.) tambour (m.).
[ḍawlḍawl] (adj.m.) varié.
3. ډول ډيل
[ḍawlḍil] (n.m.) décoration (f.); embellissement (m.); ornement (m.); parure (f.).
4. ډولفين
[ḍolfín] (n.m.) dauphin (m.).
5. ډوله
[ḍolá] (n.f.) petit seau (m.). ◊ [ḍolá] (n.f.) gouffre (m.); abîme (m.). ◊ [ḍolá] (n.f.) bombonne (f.).
6. ډولي
[ḍawlí] (adj.m./f.) orné; décoré; embelli.
7. ډولي کول
[dawlikawǝ́l] (v.t.comp.) orner; parer; embellir; décorer.
8. ډولي کونه
[ḍawlikawǝ́na] (n.f.) ornement (m.); embellissement (m.).
9. ډولي کېدل
[ḍolikedǝ́l] (v.i.simple) s'embellir.
10. ډولچه
[ḍolčá] (n.f.) seau (m.).
11. ډولچي
[ḍolčí] (n.m.) joueur (m.) de tambour (m.).
12. ډولک
[ḍolák] (n.m.) petit tambour (m.).
13. ډولۍ
[ḍolᶕy] (n.f.) 1. palanquin (m.) 2. voile (m.).