Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ډ ډا ډب ډت ډر ډز ډس ډغ ډل ډم ډن ډه ډو ډي ډپ ډچ ډډ ډړ ډک ډګ ډی ډۍ ډې
ډوب ډور ډوز ډوغ ډول ډوم ډون ډوه ډوو ډوپ ډوډ ډوړ ډوک ډوګ ډوی
[ḍubšǝ́way] (adj.m.) submergé; noyé.
3. ډوب ماکو
[ḍubmākǔ] (n.m.) sous-marin (m.).
4. ډوبلن
[ḍublán] (adj./n.m.) trotteur (cheval (m.)); trot (m.).
5. ډوبله
[ḍūblá] (adj./n.m.) trotteur; trot (m.).
6. ډوبنی
[ḍubánay] (n.m.) profondeur (f.) d'eau (f.).
7. ډوبوالی
[ḍubwãlay] (n.m.) noyade (f.); naufrage (m.); submersion (f.).
8. ډوبول
[ḍubawᶕl] (v.t.comp.) submerger; noyer.
9. ډوبونګ
[ḍubawáng] (n.m.) noyade (f.); naufrage (m.); submersion (f.).
10. ډوبي
[ḍūbí] (n.m.) blanchisseur (m.).
11. ډوبی
[ḍūbáy] (n.m.) boîte (f.) de tabac (m.) à priser.
12. ډوبې ډوبيا
[ḍúbeḍubyã] (n.m.) disparition (f.).
13. ډوبېدل
[ḍubedᶕl] (v.i.comp.) se noyer; être submergé.
14. ډوبېدنه
[ḍubedǝ́na] (n.f.) noyade (f.); naufrage (m.); submersion (f.).
15. ډوبېدنګ
[ḍubedáng] (n.m.) noyade (f.); naufrage (m.); submersion (f.).
16. ډوبېده
[ḍubedǝ́] (n.m.) noyade (f.); naufrage (m.); submersion (f.).
17. ډوره
[ḍurá] (adj.m./f.) déchiré.
18. ډوره کول
[ḍurákawǝ́l] (v.t.comp.) déchirer.
19. ډوره کېدل
[ḍurákedǝ́l] (v.i.comp.) se déchirer.
20. ډوری
[ḍuráy] (n.m.) 1. épouvantail (m.) 2. borne (f.).