Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ږ ږب ږد ږغ ږل ږم ږن ږو ږي ږړ ږږ ږۍ ږې
ږو ږول ږون ږوى ږوږ
2. ږول
[ẓawál] (n.m.) archidée (f.); mille-feuilles (m.) cf. زول.
3. ږوندون
[ẓwandún] (n.m.) cf. ژوندون.
4. ږوى
[ẓǝway] (n.m.) témoin (m.).
5. ږوږ
[ɀwaɀ] (n.m.) vacarme (m.); tumulte (m.) cf. زوږ.