Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ښ ښا ښت ښخ ښر ښل ښم ښن ښه ښو ښي ښپ ښځ ښڅ ښک ښڼ ښی ښې
ښوا ښوب ښود ښور ښون ښوه ښوو ښوي ښوڅ ښوی ښوې
[ӽung] (n.m.) coin (m.); bout (m.).
3. ښونګری
[ӽūngaráy] (n.m.) cf. ښنګری.
4. ښونګړ
[ӽūngáṛ] (n.m.) picotement (m.) cf. ښانګړ.
5. ښونګی
[ӽungáy] (adj.m.) boiteux.