Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ک کا کب کت کث کج کخ کد کر کز کس کش کع کغ کف کل کم کن که کو کي کټ کپ کځ کڅ کچ کډ کړ کږ کژ کښ کک کڼ کی کې
کر کر کر، کرا کرب کرت کرخ کرد کرز کرس کرش کرغ کرل کرم کرن کره کرو کري کرپ کرځ کرچ کرړ کرښ کرک کرګ کرڼ کری کرۍ کرې
selected terms: 37

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. کرا
[kǝrã] (n.f.) caquet (m.); caquetage (m.); gloussement (m.). ◊ [krā] (n.f.) cf. کرایه.
[karãr] (adj.m./adv.) calme; lentement; calmement.
3. کرار توب
[karãrtób] (n.m.) calme (m.); flegme (m.).
4. کرار والی
[karārwãlay] (n.m.) calme (m.); flegme (m.).
5. کرار،کرار
[karãrkrãr] (adv.) lentement; doucement; progressivement.
6. کرارتيا
[karārtyã] (n.f.) silence (m.); calme (m.); tranquillité (f.).
7. کراره کراري
[karãrakarārí] (n.f.) calme (m.); tranquillité (f.).
8. کرارول
[karārawᶕl] (v.t.comp.) calmer; apaiser; tranquilliser; soulager.
9. کراري
[karārí] (n.f.) calme (m.); quiétude (f.); paix (f.).
10. کراری
[kǝrãráy] (n.m.) caquetement (m.) , caquetage (m.).
11. کرارېدل
[karãredǝ́l] (v.i.comр.) se calmer; se taire; être soûlagé.
12. کراسته
[krãsta] (n.f.) feutre (m.) (revêtement (m.) de sol (m.)).
13. کراستی
[krãstay] (n.m.) feutre (m.).
14. کراسی
[krā́say] (n.m.) feutre (m.).
15. کراغند
[krāǧǝ́nd] (adj.m.) insatisfait.
16. کرامت
[kerāmát] (n.m.) 1. grandeur (f.) 2. miracle (m.).
17. کراهت
[kerāhát] (n.m.) répugnance (f.); aversion (f.).
18. کراوی
[karãway] (n.m.) garde (m.); conservation (f.); gérant (m.).
19. کرايه
[krāyá] (n.f.) loyer (m.).
20. کرايه کشي
[krāyakaší] (n.f.) métier (m.) de transporteur (m.).