Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ک کا کب کت کث کج کخ کد کر کز کس کش کع کغ کف کل کم کن که کو کي کټ کپ کځ کڅ کچ کډ کړ کږ کژ کښ کک کڼ کی کې
کر کر کر، کرا کرب کرت کرخ کرد کرز کرس کرش کرغ کرل کرم کرن کره کرو کري کرپ کرځ کرچ کرړ کرښ کرک کرګ کرڼ کری کرۍ کرې
[karyābawə́l] (v.t.comp.) embarrasser.
3. کريابونه
[karyābawǝ́na] (n.f.) embarras (m.).
4. کريابېده
[karyābedǝ́] (n.m.) embarras (m.).
5. کرياڼه
[karyãṇa] (n.f.) seigle (m.).
6. کرير
[krir] (n.m.) piège (m.).
7. کريستل
[kristál] (n.m.) cristal (m.).
8. کريغه
[kríǧá] (n.f.) cf. کریږه.
9. کريم
[krim] (n.m.) crème (f.). ◊ [karím] (adj.m.) noble; généreux.
10. کريمينالوجي
[krimināloǰí] (n.f.) criminologie (f.).
11. کريځ
[karíj] (adj.m.) agricole.
12. کريړی
[kareṛáy] (n.m.) grillon (m.).
13. کريږه
[kríẓa] (n.f.) cri (m.); hurlement (m.); lamentation (f.).
14. کريږې وهل
[kríẓewahǝ́l] (v.t.simple) crier à tue-tête; se lamenter.
15. کريکه
[kríka] (n.f.) cri (m.); lamentation (f.).