Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ک کا کب کت کث کج کخ کد کر کز کس کش کع کغ کف کل کم کن که کو کي کټ کپ کځ کڅ کچ کډ کړ کږ کژ کښ کک کڼ کی کې
کر کر کر، کرا کرب کرت کرخ کرد کرز کرس کرش کرغ کرل کرم کرن کره کرو کري کرپ کرځ کرچ کرړ کرښ کرک کرګ کرڼ کری کرۍ کرې
[kǝrӽǝ́nda] (adj.m./f.) tangent; qui effleure, qui frôle.
3. کرښندي
[karӽǝndáy] (n.m.) plan (m.); ébauche (f.); croquis (m.).
4. کرښني
[kraӽaní] (n.m.рl.) ruines (f.pl.).
5. کرښنۍ
[karӽanǝ́y] (n.f.) ruine (f.).
6. کرښه
[kᶕrӽa] (n.f.) ligne (f.); tracé (m.).
7. کرښه (د جدې)
[deǰadyekǝ́rӽa] (n.f.) tropique (m.) du cancer.
8. کرښه پرې راښکل
[kǝrӽaрrerāӽkǝ́l] (v.t.comp.) rayer.
9. کرښی
[kǝrӽáy] (n.m.) règle (f.).