Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ک کا کب کت کث کج کخ کد کر کز کس کش کع کغ کف کل کم کن که کو کي کټ کپ کځ کڅ کچ کډ کړ کږ کژ کښ کک کڼ کی کې
کف کفا کفت کفر کفن کفو کفي کفچ کفګ
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[kefārát] (n.m.) expiation (f.); réparation (f.); repentir (m.); pénitence (f.).
[kafārá] (n.f.) expiation (f.).
3. کفالت
[kefālát] (n.m.) intérim (m.); gérance (f.).
4. کفالتنامه
[kefālátnāmá] (n.f.) procuration (f.); plein pouvoir (m.).
5. کفايت
[kefāyát] (n.m.) 1. état (m.) d'être suffisant 2. compétence (f.).