Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ک کا کب کت کث کج کخ کد کر کز کس کش کع کغ کف کل کم کن که کو کي کټ کپ کځ کڅ کچ کډ کړ کږ کژ کښ کک کڼ کی کې
کل کلا کلب کلت کلد کلس کلغ کلف کلل کلم کلن کله کلو کلي کلپ کلچ کلک کلی کلۍ کلې
[kalābánd] (adj.m.) assiégé.
3. کلابندول
[kalābandawᶕl] (v.t.comp.) assiéger.
4. کلابندي
[kalābandí] (n.f.) siège (m.).
5. کلابندېدل
[kalābandedᶕl] (v.i.comp.) être assiégé.
6. کلات
[kalāt] (n.m.) Kalat (chef-lieu (m.) du Zabol).
7. کلار
[kalãr] (adj.m.) cf. کرار.
8. کلارنټ
[klārnaṭ] (n.m.) clarinette (f.).
9. کلاس
[klās] (n.m.) classe (f.).
10. کلاسيسيزم
[klāsisízǝm] (n.m.) classicisme (m.).
11. کلاسيک
[klāsík] (adj.m.) classique.
12. کلاغي
[kalāǧí] (n.m.) laque (f.).
13. کلال
[kolãl] (n.m.) potier (m.).
14. کلالي
[kolālí] (n.f.) profession (f.) de potier (m.).
15. کلام
[kalãm] (n.m.) parole (f.); discours (m.).
16. کلانکار
[kalānkãr] (adj.m.) présomptueux; vaniteux.
17. کلانکاري
[kalānkārí] (n.f.) vanité (f.).
18. کلاوه
[kalāwá] (n.f.) écheveau (m.); pelote (f.).
19. کلاى نو
[kalāyenáw] (n.f.) Qalaï Naw (chef-lieu (m.) du Badghis).
20. کلايي
[kalāyí] (n.f.) étain (m.).