Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ک کا کب کت کث کج کخ کد کر کز کس کش کع کغ کف کل کم کن که کو کي کټ کپ کځ کڅ کچ کډ کړ کږ کژ کښ کک کڼ کی کې
کل کلا کلب کلت کلد کلس کلغ کلف کلل کلم کلن کله کلو کلي کلپ کلچ کلک کلی کلۍ کلې
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. کلم
[kalám] (n.m.) stylo (m.); plume (f.) cf. قلم. ◊ [kalám] (n.m.) chou (m.).
[kalamtarãš] (n.m.) taille-crayon (m.).
3. کلم کت
[kalámkát] (n.m.) taille-crayon (m.).
4. کلم کول
[kalámkawᶕl] (v.t.) tailler; couper.
5. کلمات
[kalemãt] (n.m.pl.) mots (m.pl.).
6. کلمه
[kalamá] (n.f.) bouture (f.); scion (m.). ◊ [kalemá] (n.f.) mot (m.).
7. کلمه ويل
[kalemawayᶕl] (v.t.simple) faire profession (f.) de foi (f.).
8. کلمول
[kalamawǝ́l] (v.t.) trancher; élaguer.